ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір Публічної Оферти вступив в силу: 01.08.2022

ФОП Іваницька Лілія Володимирівна, РНОКПП:3525308360, іменований в подальшому як “Сервіс” або “Meister studium”, з одного боку та фізична чи юридична особа чи фізична особа-підприємець, що іменується в подальшому як "Замовник", з іншого боку, спільно іменовані як "Сторони", а кожна окремо як “Сторона”, уклали цей Публічний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Meister studium укласти Публічну Оферту (Публічний Договір) з будь-якою особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, чи юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка є резидентом або нерезидентом України, (надалі “Договір”) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Абітурієнт - це будь-яка дієздатна фізична особа, що безпосередньо є отримувачем Послуги від Сервісу.

1.2 Замовник - це будь-яка фізична чи юридична особа що замовляє та оплачує Послуги Сервісу Meister studium.

1.3 Згода Замовника (далі «Згода») - добровільне, конкретне, усвідомлене та недвозначне волевиявлення, в якому Замовник/Абітурієнт за допомогою заяви або прямої позитивної дії погоджується умовами цього Договору.

1.4 Персональні дані  -  це інформація, яка дозволяє ідентифікувати Абітурієнта та/або Замовника і необхідна для отримання Послуг та подачі документів, необхідних для вступу до навчального закладу.

1.5 Послуги - це алгоритм дій Сервісу, що направлений на надання Замовнику/Абітурієнту інформації про процедуру та підготовку документів для подання до обраного навчального закладу в Австрійській Республіці та вчинення супутніх дій, що необхідні для вступу до навчального закладу та проходження навчання в обраному навчальному закладі в Австрійській Республіці.

1.6 Сервіс “Meister studium” (далі іменується як “Сервіс” або “Meister studium”) - це організація, що належить ФОП Іваницька Лілія Володимирівна, РНОКПП:3525308360, та створена для надання Послуг Замовнику/Абітурієнту.

1.7 Сайт Сервісу “Meister studium” - це веб-сторінка в мережі інтернет, що належить Сервісу Meister studium, на сторінках якого можна отримати Послуги та отримати інформацію, необхідну для подання документів до навчального закладу, та, що знаходиться за адресою:https://www.meister-studium.org/

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Meister studium зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Абітурієнту/Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надання таких Послуг. 

2.2 Щоб запобігти подвійного трактування Договору, Замовник може як і оплачувати, так і отримувати Послуги, а Абітурієнт виключно отримувати Послуги, тобто Замовник може отримати права та обов’язки Абітурієнта, а Абітурієнт не може отримати права та обов’язки Замовника.

2.3 Сервіс надає Послуги у робочий час (з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 18:00 за Київським часом) протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання запиту від Замовника на отримання Послуг.

2.4 Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Публічна Оферта має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Замовник не має права пропонувати Meister studium свої умови укладання Публічного Договору.

3.2 Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Замовником, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. У випадку якщо Замовник не згодний з умовами Договору, Сервіс має право відмовити Замовнику/Абітурієнту у наданні Послуг без жодних наслідків для своєї сторони.

3.3 Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору:

3.3.1 отримання Послуг та/або консультації;

3.3.2 надання Замовником згоди з умовами Договору, шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.

3.4 Укладаючи Договір, Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень та умов.

3.5 Місцем укладення цього Договору є місто Львів.

4. НАДАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1 Meister studium надає наступні Послуги:

4.1.1для виконання наших зобов'язань, надання Послуг та консультації;

4.1.2 підбір, переклад та легалізація документів, необхідних для подання до навчального закладу;

4.1.3 Пошук та реєстрація Абітурієнта у гуртожиток (надається три варіанти на вибір Замовника);

4.1.4 оформлення та подача заявки до навчального закладу. Подання документів може здійснюватися максимум на 2 спеціальності у межах одного навчального закладу;

4.1.5 дотримання запрошення від навчального закладу;

4.1.6 детальний файл-гід із подальшими кроками;

4.1.7 контроль вступу до навчального закладу на кожному етапі;

4.1.8 координація на всіх етапах вступу до навчального закладу: запису до навчального закладу, запису на розподільчий тест, реєстрація на курсах навчального закладу;

4.1.9 відкриття банківського рахунку;

4.1.10 допомога у відкритті страховки;

4.1.11 допомога в оформленні студентської візи.


4.2 Meister studium надає наступні додаткові Послуги:

4.2.1 Індивідуальний підхід при виборі програм навчання та планування процесу вступу до навчального закладу;

4.2.2 роз’яснення Замовнику усіх кроків вступного процесу в межах обраного навчального закладу. Передбачається проведення зум-зустрічі з Замовником та Абітурієнтом щодо актуальних питань вступу;

4.2.3 супровід персонального менеджера під час процесу підготовки до вступу до навчального закладу. Контролювання процесу вступу до навчального закладу;

4.2.4 допомога у виготовленні дублікату свідоцтва про народження;

4.2.5 легалізація та переклад свідоцтва про народження та довідки про несудимість;

4.2.6 переклад і легалізація заяви від батьків/спонсора;

4.2.7 переклад довідки про походження коштів (до 4 сторінок);

4.2.8 реєстрація в університет та запис на підготовчі курси;

4.2.9 надання рекомендованої літератури для написання вступного іспиту;

4.2.10 надання репетитора для вивчення німецької мови;

4.2.11 допомога у реєстрації Абітурієнта на здачу мовного сертифікату;

4.2.12 підтримка менеджера у Республіці Австрія протягом шести місяців після вступу Абітурієнта на підготовче відділення;

4.2.13 Контроль та організація процесу переїзду Абітурієнта до місця навчання (надання контактів перевізника, бронювання хостелу\готелю до заселення в гуртожиток);

4.2.14 Поселення у вибраний гуртожиток з групою та виготовлення прописки;

4.2.15 участь в зустрічах з іншими студентами, організованими на місці після приїзду;

4.2.16 інформативна зустріч перед початком навчання про процес та особливості навчання, іспити і т.д.;

4.2.17 тематичні зустрічі з представниками компанії та іншими студентами;

4.2.18 підсумкова зустріч наприкінці семестру з метою інформування про наступні кроки, обговорення актуальних питань про навчання та перебування;

4.2.19 надання опікуна для неповнолітнього Абітурієнта; 

2.2.20 купівля тижневого проїзного квитка в Республіці Австрія для Абітурієнта;

4.2.21 купівля місцевої сім-карти мобільного оператора для Абітурієнта;

4.2.22 залучення батьків/опікунів/спонсорів Абітурієнта до внутрішнього клубу Сервісу;

4.2.23 консультації та підтримка менеджера для батьків/опікунів/спонсорів Абітурієнта щодо питань перебування в Австрії, купівлі нерухомості, заснування та ведення бізнесу


4.3 Замовник отримує Послуги наступним чином:

4.3.1 Замовник заповнює форму зворотнього зв’язку “отримати консультацію” на Сайті;

4.3.2 з Замовником зв’язується працівник Сервісу та надає консультацію;

4.3.3 Замовник надає опис необхідних Послуг, а працівник Сервісу оплачує Послуги, відповідно до умов Договору.


4.4 У відповідному розділі Сайту Сервісу передбачені пакети надання Послуг:

4.4.1 Master;

4.5 Вартість пакету Послуг та вартість окремої Послуги вказана у відповідному розділі Сайту.

4.6 Остаточна вартість Послуг встановлюється, після проведення консультації працівником Сервісу Meister studium.

4.7 Замовник оплачує Послуги Сервісу за вказаними реквізитами наступним чином:

4.7.1 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Послуги у формі передоплати протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання повідомлення від Сервісу;

4.7.2 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Послуги у формі післяплати протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Сервісом запрошення на навчання від навчального закладу.

4.8 Замовник оплачує Послуги в гривні, якщо вартість Послуг встановлюється у відмінній від гривні валюті, в такому разі Замовник оплачує Послуги в в гривневому еквіваленті на день проведення оплати Послуг, відповідно до офіційного курсу Національного Банку України.

4.9 Замовник може оплатити Послуги Сервісу обравши одну із наступних платіжних систем: Visa або Mastercard.

4.10 Здійснення Замовником платежу, вказаному в підпункті 4.7.2 цього Договору є підтвердженням надання Сервісом Послуг.

5. ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1 Сервіс не повертає суму передоплати Послуг, вказану в підпункті 4.7.1 Договору, оскільки дана сума використовується Сервісом для покриття витрат, пов’язаних із наданням Послуг.

5.2 Сервіс може повернути кошти на основі прийняття рішення Сервісу в односторонньому порядку та на основі індивідуального обговорення із Замовником, отримані від Замовника в якості післяоплати, відповідно до підпункту 4.7.2 Договору, за умови надсилання запиту в письмовій/електронній формі про повернення коштів та виключно та причинами повернення коштів, сумою повернення коштів, за умови відрахування суми витрат, пов’язаними із наданням Послуг.

5.3 Meister studiumздійснює повернення коштів на банківський рахунок Замовника, що був використаний Замовником для здійснення оплати Послуг. 

5.4 Meister studium повертає Замовнику сплачені кошти за надання Послуг у тій самій валюті, в якій Замовник оплачував Послуги та протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання запиту у письмовій/електронній формі на повернення коштів.

6. ГАРАНТІЇ

6.1 Meister studiumне гарантує:

6.1.1 успішного проведення оплати Послуг, оскільки оплата Послуг здійснюється за допомогою використання платіжної системи та платіжна система несе відповідальність за проведення оплати платіжна система;

6.1.2 успішне здання вступних іспитів Абітурієнтом до навчального закладу;

6.1.3 належні умови проживання Абітурієнтом в іншій країні;

6.1.4 належну якість викладання у обраному Абітурієнтом навчальному закладі;

6.1.5 проходження всього курсу навчання та отримання диплома/сертифіката про закінчення навчання Абітурієнта у навчальному закладі;

6.1.6 за проведення будь-яких оплат, що відносяться до витрат пов’язаних з наданням Послуг;

6.1.7 прибуття Абітурієнта до місця навчання/проживання;

6.1.8 безперебійний доступ Замовника/Абітурієнта до програмного забезпечення Сайту.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1 Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Замовнику/Абітурієнту в результаті використання його Персональних даних третьою особою без його відома.

7.2 Замовник/Абітурієнт не повинен використовувати Послуги в комерційних цілях. Ви не маєте права продавати, перепродувати, ліцензувати, субліцензувати, передавати чи поширювати Послуги третім особам.

7.3 Meister studium не несе відповідальності за будь-які непрямі або фактичні збитки, навіть якщо ми були повідомлені про можливість таких збитків або вони були спричиненні недбалістю.

7.4 Meister studium залишає за собою право змінювати, переглядати, оновлювати, призупиняти, припиняти або іншим чином модифікувати Сайт у будь-який час і з будь-якої причини та без повідомлення, і Замовник/Абітурієнт погоджується, що Meister studium не несе жодної відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або незручності через його нездатність отримати доступ або використовувати Сайт під час будь-якого простою або припинення роботи Сайту. 

7.5 Meister studium не несе жодної відповідальності за:

7.5.1 отримання оплати від Замовника;

7.5.2 складання вступних іспитів Абітурієнтом та вступу до навчального закладу;

7.5.3 належні умови проживання Абітурієнтом в іншій країні;

7.5.4 належну якість викладання у обраному Абітурієнтом навчальному закладі;

7.5.5 проходження всього курсу навчання та отримання диплома/сертифіката про закінчення навчання Абітурієнта у навчальному закладі;

7.5.6 за проведення будь-яких оплат, що відносяться до витрат пов’язаних з наданням Послуг;

7.5.7 прибуття Абітурієнта до місця навчання/проживання.


7.6 Meister studium залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, без повернення будь-яких платежів та/або відшкодування збитків, якщо Замовник:

7.6.1 порушує законодавство України;

7.6.2 порушує міжнародне право;

7.6.3 не оплачує Послуги Сервісу протягом терміну, вказаного Сервісом;

7.6.4 якщо Замовник порушує умови цього Договору.


7.7 Meister studium залишає за собою право, але не зобов'язання:

7.7.1 стежити за порушеннями цього Договору;

7.7.2 вживати відповідних судових заходів проти будь-кого, хто на наш власний розсуд порушує закон або цей Договір, включаючи, без обмежень, повідомлення про такого Замовника правоохоронним органам;

7.7.3 на власний розсуд і без обмежень, попереджень або зобов’язань видаляти з Сайту або іншим чином відключати всі файли та вміст, які мають надмірний розмір або будь-яким чином обтяжливі для наших систем; в іншому випадку керувати Сайтом таким чином, щоб захистити наші права та власність і сприяти належному функціонуванню Сайту.


7.8 На Сайті може міститися інформація, яка містить друкарські помилки, неточності або пропуски, включаючи описи, ціни, доступність та різну іншу інформацію. Ми залишаємо за собою право виправляти будь-які помилки, неточності або упущення, а також змінювати або оновлювати інформацію на Сайті в будь-який час без попереднього повідомлення.

7.9 СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, СПРИЧИНЕНІ ХАКЕРСЬКИМИ ДІЯМИ, ЗЛОЧИННИМИ ЗМІНАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ  САЙТУ.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

8.1 Права Замовника:

8.1.1 отримати Послуги згідно умов Договору;

8.1.2 повернути кошти, відповідно до умов цього Договору;

8.1.3отримати додаткову інформацію щодо надання Послуг.


8.2 Обов’язки Замовника:

8.2.1 дотримуватися Договору та інших положень, які можуть час від часу публікуватися на Сайті;

8.2.2 надавати достовірну інформацію працівникам Сервісу;

8.2.3 своєчасно надати всі документи Сервісу, що необхідні для надання Послуг;

8.2.4 контролювати виконання Абітурієнтом вказівок Сервісу;

8.2.5 своєчасно виконувати вказівки Сервісу;

8.2.6 дотримуватись встановлених Сервісом правил;

8.2.7 своєчасно оплачувати Послуги Сервісу.


8.3 Права Сервісу:

8.3.1 отримати оплату за надання Послуг;

8.3.2 не повертати кошти, сплачені за надання Послуг, відповідно до умов Договору;

8.3.3 змінювати вартість надання Послуг, відповідно до умов цього Договору;

8.3.4 змінювати умови Договору;

8.3.5 розірвати цей Договір без відшкодування збитків та повернення коштів Замовнику, відповідно до умов цього Договору;

8.3.6 надавати вказівки Замовнику/Абітурієнту.


8.4 Обов’язки Сервісу:

8.4.1 надати Замовнику інформацію щодо надання Послуг;

8.4.2 повернути кошти Замовнику, відповідно до умов Договору;

8.4.3 не розголошувати інформацію про Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та умовами Договору, або за бажанням самого Замовника.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

9.1 Якщо не вказано інше, Сайт є власністю Сервісу та весь вихідний код, бази даних, функціональні можливості, програмне забезпечення, дизайн сайту, аудіо, відео, текст, фотографії та графіка на Сайті (разом «Вміст») і торгові марки, сервіс знаки та логотипи, що містяться в них («Знаки»), належать або контролюються Meister studium або надані Meister studium за ліцензією, і захищені законами про авторське право України та законами про недобросовісну конкуренцію України, міжнародними законами про авторське право, та міжнародні конвенції.

9.2 Вміст і Знаки надаються на Сайті «ЯК Є» лише для інформації та особистого використання Замовником. За винятком випадків, прямо передбачених цим Договором, жодну частину Сайту, а також вміст або знаки не можна копіювати, відтворювати, агрегувати, повторно публікувати, завантажувати, публікувати, публічно демонструвати, кодувати, перекладати, передавати, поширювати, продавати, ліцензувати або іншим чином використовувати з будь-якою комерційною метою без прямого попереднього письмового дозволу Сервісу.

9.3 За умови, що Замовник має право використовувати Сайт, йому надається обмежена невиключна ліцензія на доступ та використання Сайту, без права субліцензування, а також на завантаження або друк копії будь-якої частини Вмісту, до якого ви належним чином отримали доступ, виключно для ваших особистого та некомерційного використання.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1 Для цілей Договору “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується умов надання Послуг. До Конфіденційної інформації відносяться:

10.1.1 дані щодо оплати Послуг;

10.1.2 вартість оплати Послуг;

10.1.3 документи Абітурієнта, що необхідні для надання Послуг;

10.1.4 матеріали, скарги та запити Замовника.


10.2 Кожна зі Сторін, гарантує що інформація:

10.2.1 зберігається як конфіденційна та не відтворюється та/або не копіюється (понад розумного періоду для цілей Договору);

10.2.2 не буде передана, розкрита або іншим чином не стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб, яким необхідно знати та використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Договору);

10.2.3 не використовується для якої іншої мети, за винятком цілей цього Договору;зберігається з дотриманням заходів безпеки.


10.3 Положення цієї Публічної Оферти не підлягають застосуванню до інформації, яка:

10.3.1 стала або стає загальновідомою з причин, не пов'язаних з порушеннями з боку Сторони;

10.3.2 відкрита для поширення Стороною;

10.3.3 повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади України.

11. ЗГОДА ЗАМОВНИКА

11.1 Замовник надає свою інформовану та виразну згоду з умовами цього Договору.

11.2 Замовник надає свою згоду на оплату всіх витрат, пов’язаних з наданням Послуг.

11.3 Замовник надає свою згоду на передачу документів Абітурієнта, необхідних для надання Послуг.

11.4 Замовник дає згоду на отримання електронних повідомлень і погоджується, що всі угоди, повідомлення, розголошення та інші повідомлення, які Meister studium надає Замовнику в електронному вигляді, електронною поштою та на Сайті, задовольняють будь-які юридичні вимоги щодо письмового повідомлення.

12. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

12.1 Усі взаємовідносини між Meister studium та Замовником, що виникають внаслідок виконання умов цього Договору та використання Послуг, регулюються законодавством України.

12.2 Усі суперечки, що виникають внаслідок взаємовідносин між Meister studium та Замовником, вирішуватимуться шляхом судового розгляду в судах України відповідно до процесуального законодавства України.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених цим Договором.

13.2 Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору, вчинене під час дії Договору.

13.3 Після закінчення строку дії Договору Сторони мають право продовжити його шляхом укладення додаткової угоди або укладення нового Договору на новий строк.

14. ЗМІНА ДОГОВОРУ

14.1 Meister studiumмає право змінювати даний Договір в односторонньому порядку і Meister studium повідомляє Замовника про внесення змін до Договору шляхом розміщення новин на Сайті. Meister studium оновлює дату зміни поточної версії Договору в рядку «Останнє оновлення».

14.2 Замовник зобов’язаний ознайомитися з новими умовами Договору, аMeister studium не несе відповідальності, якщо Замовник не ознайомився з новими умовами Договору.

14.3 Електронні чи іншим чином збережені копії Договору вважаються дійсними, повними та такими, що мають позовну силу, що діють на момент вашого відвідування Сайту. Якщо Замовник отримує Послуги після оновлення Договору, ми маємо право вважати, що Замовник прочитав нову версію Договору та погоджується з умовами надання Послуг.

15. ФОРС-МАЖОР

15.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені Договором, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

14.2 Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, та які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

14.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договору і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

16. РЕКВІЗИТИ СЕРВІСУ

ФОП Іваницька Лілія Володимирівна
Юридична адреса: місто Львів, вулиця Сірка 25
РНОКПП:3525308360
Банківські реквізити:
п/р № ША 283052990000026009031031440, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк»
Електронна адреса: master.study.office@gmail.com

Час діяти! Залишай свою заявку у формі

star
Дякуємо! Ваше звернення отримано!
Oops! Something went wrong while submitting the form.